Over Exodus 20: ik ben jouw God

  • 1
Exodus 20 ik ben jouw God

Over Exodus 20: ik ben jouw God

Category : Bijbelstudie

God spreekt in de massa tegen jou.

Ik zat wat te lezen in Exodus 20. Daar staan de tien geboden, beter gezegd de tien woorden waarmee God de verbondsrelatie aangaat met Israël. Die tien woorden worden vaak los gelezen, alsof ze op zichzelf staan. Maar het verhaal eromheen is indrukwekkend. In Exodus 19 wordt beschreven hoe Israël na haar wonderlijke bevrijding uit Egypte aankomt bij de berg Sinaï. De mensen hebben deze God van Mozes wel aan het werk gezien. Al dan niet onder gemopper hebben ze zich onderweg naar zijn beleid geschikt, maar Hemzelf hebben ze nog niet ontmoet.
God is van plan hen bij de berg Sinaï nader kennis te laten maken met Hem. Wanneer Hij komt in zijn heerlijkheid, raakt de berg in vuur en vlam. Er is een geraas van shofars en donderslagen. God in zijn ontzagwekkende werkelijkheid daalt neer op de berg en alle geestelijke en natuurlijke tegenkrachten breken knetterend af onder Zijn gewicht. (het woord voor heerlijkheid is immers in het Hebreeuws gewicht) Israël had in Egypte heel veel goden beelden gezien Maar dit is even wat anders!

Exodus 20: Ik ben jouw God

Dan begint God hoorbaar te spreken, niet alleen tegen Mozes, maar tegen heel het volk. Iedereen hoort het. “Ik ben Jahweh”, oftewel Ik ben degene die er altijd is, de eeuwige, de Schepper, de Aanwezige…. Zo stelt Hij zichzelf aan hen voor. En dan komt er een opmerkelijk prachtig vervolg dat helaas verloren is gegaan in de Nederlandse vertalingen omdat daar een beleefdheidsfrase wordt gebruikt. “Ik ben Jahweh, jouw God.” Inderdaad, niet uw, niet jullie, maar jouw God. Ja, jij die daar staat en jij die daar nu zit terwijl je dit leest: Ik ben jouw God! Opnieuw gevolgd door een enkelvoud, “die jou uit Egypte uit het slavenhuis haalde”.
Jij zal geen andere goden hebben in mijn aanwezigheid. Of je het je nu hebt beseft of niet, je was altijd al in mijn aanwezigheid, want Ik ben Jahweh, de Aanwezige.  Alsof God uit die wolk rechtstreeks spreekt tot het hart van ieder mens, man en vrouw, meisje en jongen. Niet ik bracht dit volk, nee ik bracht jou. Jij daar en jij, en jij ook. Ik wil jouw God zijn, wil jij het verbond met mij aangaan? Wie het verbond met mij aangaat hoort bij mijn volk. De persoonlijke relatie gaat voorop bij mijn God die ook bij mij de Aanwezige is. #impressed.

1 Comment

Danny Paul Gosewisch

6 maart 2017 at 10:01 am

Helemaal mee eens. Zelf kijk ik niet naar 613 afzonderlijke regels, maar naar de strekking ervan en dan kom ik uit bij de koninklijke regel voor liefde, liefde voor God , liefde voor elkaar, liefde voor mensen in het algemeen. Het NT staat in mijn beleving dichter bij me . Vooral de genade die dit nieuwe “verbond” uitstraalt, voelt goed omdat het een garantie en een geweldig uitzicht biedt op een hoopvolle toekomst. Tegelijkertijd laat het OT mij zien wie God en ook wie Jezus is. De geschiedenis die God met Zijn volk heeft geschreven vertelt over Zijn liefde , trouw, goedheid , Zijn bescherming en Zijn reddingsplan voor ons olv de Here Jezus. De dood is niet het eind, maar het begin van (eeuwig) leven.
Het is dus alleszins de moeite waard om de hele Bijbel te lezen. De Bijbel is mijn reisgids naar God toe.
Dus pak ook die Bijbel, blaas het stof eraf en ga op zoek naar de grootste schat van je leven.
God laat zich vinden door wie Hem ernstig zoekt.
En Ja inderdaad….God is persoonlijk in Zijn Woord en als Persoon.
Veel succes met je TOV training en Gods zegen .

Leave a Reply